Què fem

Estudi de Delineació Tècnica Integral i Topografia

Delineació Tècnica Integral

És el procés de representar gràficament un projecte, seguint les normes i especificacions tècniques requerides.
 


Topografia

És la ciència que estudia la forma i les dimensions de la superfície terrestre, mitjançant el mesurament i el càlcul dels seus elements.
 

Outsourcing o externalització de serveis

És la pràctica de contractar una empresa externa per a realitzar una activitat o funció que anteriorment es realitzava internament.
 
Instruments topogràfics

Aixecaments topogràfics

Obtenció de dades geomètriques i georeferenciades d’una superfície o una construcció, mitjançant equips i instruments de mesura, com a estacions totals, GPS o drons
 
topo

Mapes 3D

Generació de mapes mitjançant dades topogràfiques o fotogramètriques per a visualitzar el relleu, les corbes de nivell, les ombres i altres detalls del terreny.
 
3D

Visor gml

Visualitzador d’arxius gml de parcel·les i edificis que contenen informació georeferenciada de les propietats cadastrals.
 
Architect / Engineer / contractor team brainstorming to design a room layout for project reconstruction house.
Equips topogràfia

Escàner topogràfic

Captem informació d’intensitat i color que representen el terreny mitjançant un feix de llum làser
 
Surveyor engineer with equipment (theodolite or total positionin
Més serveis
Contacta per a més informació