Delineació Tècnica Integral

Delintop proporciona tot tipus de serveis de delineació de referència en diferents disciplines: Arquitectura, enginyeria civil i industrial, disseny de producte, tramitació de llicències, etc. La nostra empresa està especialitzada en el desenvolupament de projectes en Autocad per a arquitectura i enginyeria. Treballem el disseny de plànolss per a totes les fases del projecte i realitzem col·laboracions en algunes parts d’aquest. Els principals serveis de delineació són els següents:

Plànols Arquitectònics

Realització de plànols necessaris per a definir una edificació i el seu procés constructiu:

 • Plànols d’emplaçament i topogràfics.
 • Plànols de fonamentacions.
 • Plànols d’estructures.
 • Plànols de distribució.
 • Plànols de cobertes.
 • Plànols de conjunts.
 • Plànols de seccions i alçats.
 • Plànols d’acabats.
 • Plànols de fusteries.
3d small house model on architecture floorplan created with Generative AI

Aixecaments d'immobles

Amb aquests obtenim la planimetria d’un immoble necessària per a desenvolupar qualsevol gestió posterior:

 • Disposar de mesures reals de l’immoble.
 • Informe d’eficiència energètica.
 • Taxació de l’immoble.
 • Reforma/Rehabilitació d’immobles.
 • Repartiment d’herències o separació de béns.
 • Sol·licitud llicencia d’obres i activitat.
 • Certificats.
 • Registre de la propietat o Cadastre.
Man repair measures the white wall of the with a tape measure and before wallpapering. renovation apartment. selective focus

Plànols d'instal·lacions

Realitzem plànols d’instal·lacions d’edificació. Xarxes d’aigua, instal·lacions elèctriques, sanejament…

Instalaciones-delineacio

Plànols lineals d'obra civil

Realitzem plànols lineals per a obra civil de carreteres o ferrocarril.

 • Plànols de traçat i perfils longitudinals i transversals.
 • Plànols de detall.
 • Plànols de drenatge.
 • Plantes d’expropiacions.
Disto-deli
Més serveis
Contacta per a més informació