Outsourcing

Externalització de serveis

L’outsourcing, també denominat externalització de serveis, és un model de negoci en el qual una organització contracta a tercers o proveïdors externs per a realitzar certes funcions, tasques o serveis que originalment es duien a terme a la propia empresa. 

L’externalització de la delineació de projectes, és molt recomanable per a les empreses que no poden dedicar recursos econòmics per a la contractació de personal específic.

Les raons més importants per a externalitzar serveis són les següents: 

  • Professionals especialitzats. Últimes tecnologies i coneixements.
  • Focalitzar esforços i recursos en l’activitat principal. Millora del rendiment.
  • Flexibilitat empresarial. Amplitud de mercat i activitats.
  • Reducció de costos, d’infraestructures i de personal.

Delineants Projectistes Autònoms

Delintop ofereix un servei d’outsourcing o externalització de serveis com a Delineants Projectistes Autònoms per a Estudis d’arquitectura i enginyeria.

El personal de Delintop segueix una formació contínua de les normatives vigents a cada moment per a aplicar-les en els seus treballs.
Delintop fem un treball col·laboratiu i coordinat amb el nostre client, aportant els nostres coneixements i adaptant-nos a la seva metodologia de treball.
El nostre sistema de treball tipus col·laboratiu ens permet treballar amb tota mena de projectes i en terminis reduïts.

Estudiem els projectes a realitzar i confeccionem un pressupost tancat per a enviar al nostre client.

Contacta per a més informació